En av de historiska platser som går att besöka i Halmstad är Övraby kyrkoruin. Ruinen är resterna av den kyrka som byggdes på 1000-talet och som då stod på den plats där Halmstad en gång började växa fram. Däremot dröjer det till 1200-talet innan namnet Halmstæde förekommer som är det första steget mot dagens Halmstad.

Under 1300-talet flyttades stora delar av staden till att ligga där Halmstad idag är beläget. Enligt historiker skulle orsaken vara att man nu vågade sig ut närmare havet då risk för överfall från det hållet hade minskat väsentligt. Att ha staden nära havet gav då fördelen att kommunikation via större båtar blev betydligt enklare. I och med flytten gavs även staden namnet Broktorp. Men det dröjde inte länge förrän den flyttade staden även fick ta över den gamla stadens namn. Den gamla staden fick då namnet Övreby vilket skulle kunna komma av att detta samhälle ligger högre än Halmstad.

Halmstads historiaEn annan historisk plats som finn i staden är Sankt Nikolai kyrka som har bevarats betydligt bättre än Övraby kyrka. Kyrkan är från 1400-talet och är den enda byggnad som går att hitta i Halmstad med datering från medeltiden.

Att Halmstad ligger strategiskt visade sig inte minst under 1400- och 1500-talet. Under denna tid har Halmstad blivit plundrat, erövrat och belägrat. Övrebyn blev även nedbränd på 1500-talet.

I början av 1600-talet byggdes därför nya och bättre befästningar med en ny mur samt vallgrav, bastioner samt uppställningsplatser för artilleri. Det var tydligt att kungen Kristian IV ville försvara Halmstad och bevara den i Dansk ägo.

Men om staden inte lika lätt kunde bli attackerad utifrån så kunde förstörelsen koma från annat håll. År 1619 bröt en stor stadsbrand ut och förstörde mycket stora dela av staden. Det var enbart några stenbyggnader som klarade sig, däribland kyrkan. I likhet med många andra städer, som haft stadsbränder, planerade man den nya staden utifrån att begränsa kommande bränder. Det blev ett större torg och betydligt mer raka och regelbundna gator. Samtidigt fanns det en militärstrategisk plan bakom hur staden byggdes upp. Bland annat skulle det vara lätt att transportera militärmaterial mellan de olika bastionerna.

Den uppbyggnad som genomfördes karakteriserar även Halmstad idag även om det främst märks i de mest centrala delarna.

År 1645 blev Halmstad Svenskt (bara under 30 år) och redan 1658 blev det klart att Halmstad helt och hållet skulle tillhöra Sverige vilket det sedan har gjort.